browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gods Woord raakt harten!

Geplaatst door on 13 april 2012

Een aantal weken geleden is het Malila-team, één van twee teams die ik vooral begeleid, de Malila-dorpjes ingegaan om feedback te krijgen op hun vertaling van het boek Lukas. Bij de vertaling van dit boek zijn zij begeleid door een andere vertaaladviseur uit ons team, ikzelf was er niet direct bij betrokken. Maar ze kwamen terug met heel positief nieuws!

Ze vertelden dat ze met een aantal predikanten hadden gesproken die hen vertelden dat er dingen aan het veranderen zijn in hun kerken. Ze zijn begonnen Schriftgedeeltes die inmiddels vertaald zijn in de kerkdiensten te gebruiken, en de mensen zijn erg enthousiast. Veel mensen die dachten dat ze de Bijbel ook wel in het Swahili begrepen realiseren zich nu dat dat niet zo was. Nu ze het in het Malila horen begrijpen ze het pas voor het eerst. Oudere mensen die alleen Malila spreken zijn begonnen het te gebruiken in het gebed tijdens de dienst.

De predikanten vertelden ook dat de vertaalde Schriftgedeeltes veel interesse wekken voor het doen van Bijbelstudies. In Bijbelstudiegroepen waren er mensen die nooit meededen, maar nu voelen ze zich vrij om mee te doen omdat er veel meer gebruikt wordt van hun eigen taal. Steeds meer mensen willen leren lezen, zodat ze ook in hun eigen taal kunnen lezen. En – vertelden de predikanten – dat kunnen we ook zien: het is alsof er een opleving in de kerken plaatsvindt. Sommige mensen die zelf geen christen zijn komen naar de kerk omdat ze daar de kans krijgen iets in hun eigen taal te lezen.

We zijn erg blij en dankbaar met deze feedback! Gods Woord doet kracht en raakt de harten van mensen. Alle eer aan Hem!

 

Ilembo, het belangrijkste dorp van het Malila-gebied

Ilembo, het belangrijkste dorp van het Malila-gebied

13 Responses to Gods Woord raakt harten!

 1. Willem en Liesbeth

  Hé, mooi zeg! Nog een voordeel van het werken in teamverband: je deelt de zegen en bemoediging.
  Groetjes,

  Liesbeth

 2. Janneke

  Wat een heerlijk nieuws! En een bemoediging om door te gaan!
  God’s zegen in alles.

 3. Andreas en Marieke

  Bijzonder om te lezen!

 4. Dico en Dionne

  Mooi dat jullie dit delen met ons. Heerlijk om te horen dat er zegen op het werk ligt en dat het Woord ingang vind. We zullen de Heere met jullie danken.

 5. Lenie en Henk Eijsenga

  Daar worden we stil van.

 6. Theo en Marjan van Steenbergen

  Wat een geweldige bemoediging! Reden tot dankbaarheid, en tot verder gebed.
  Hartelijke groet,
  Theo en Marjan

 7. Hendrik&Betty

  Wat is de HEERE goed. Hij doet altijd wat Hij belooft. Zijn Koninkrijk komt.

 8. fam. Harskamp

  Zo dan, mijn geliefde broeder en zuster:
  Zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. 1 Cor. 15: 58

  Wat een belofte!

 9. Michel en Erna

  Ha Jacob,

  “Veel mensen die dachten dat ze de Bijbel ook wel in het Swahili begrepen realiseren zich nu dat dat niet zo was. Nu ze het in het Malila horen begrijpen ze het pas voor het eerst.”

  Wat geweldig om dit te horen. We bidden dat zulke ontdekkingen door mogen gaan, mutatis mutandis ook in Nederland 😉

  Mooi werk!

 10. Hennie

  Dag allen,

  Dat is geweldig nieuws. De belofte uit Joël is nog steeds van toepassing: IK zal MIJN GEEST storten op alle vlees.
  Wat zal er een lof ontvouwen!

 11. Kasper en Rieneke

  Wow!

 12. Evert en Karlien

  Gods beloften worden altijd vervuld. Dat hij nu zulke eenvoudige mensen en middelen wil gebruiken om harten te raken! Een wonderdoend God. Ze zullen komen uit verre landen. Ook de “blinde” heiden, nu van God gescheiden, zal Zijn lof, eer en roem vergroten.
  Een stimulans om door te gaan!!
  Ook voor jullie met de kinderen wensen en bidden we zo’n opwekking en opening toe!!
  Hartelijke groet van de Veluwe