browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bidden voor het Safwa-team

Geplaatst door on 23 april 2013

Het afgelopen jaar hebben we verschillende keren geschreven over het Safwa-team – hier een blog-item, en daarna verschillende keren in nieuwsbrieven. Vandaag wil ik opnieuw om jullie gebed vragen, want we ervaren heel sterk dat er een geestelijke strijd aan de gang is. Op 25 april vorig jaar schreef ik:

Dat was erg schrikken, afgelopen zaterdag. Vrijdagmiddag had ik met één van de Safwa-vertalers de vertaling van een hoofdstuk uit Handelingen doorgenomen. Het team was zich aan het voorbereiden op de eindcontrole met een vertaalconsulent, en ik zou hen daarbij begeleiden. Zaterdag hoorde ik dat deze vertaler, Mwanawalaya, slachtoffer was geworden van een roofoverval en buiten kennis in het ziekenhuis lag.

Vanmorgen is hij gelukkig weer bij gekomen. Tussen de middag ben ik even bij hem langs geweest, met drie collega’s. Het was het eind van het bezoekuur, dus al iets minder druk. Hij leek nog geen mensen te herkennen, maar reageerde wel als hij zijn naam hoorde. We waren dankbaar om samen rondom zijn bed voor hem te kunnen bidden. We zien dat hij langzaam vooruit gaat, maar realiseren ons ook dat hij nog een heel lange weg te gaan heeft. Wilt u met ons bidden voor een voorspoedig herstel? Bid ook voor zijn familie, die voor een heel belangrijk deel verantwoordelijk is voor zijn verzorging in het ziekenhuis.

Wilt u ook bidden voor de voortgang van het bijbelvertaalwerk in de Safwa-taal? We ervaren dat de duivel bezig is om Gods werk te verhinderen. Het werk in de Safwa-taal heeft de afgelopen jaren met veel tegenslag te maken gehad. Eind 2010, drie jaar nadat het werk in de andere teams was gestart, konden we eindelijk twee vertalers aantrekken. Sindsdien maakten deze vertalers goede voortgang, maar nu lopen ze weer flinke vertraging op. Bid dat Mwanawalaya er weer helemaal bovenop mag komen en zijn werk weer snel op kan pakken.

Mwanawalaya’s revalidatie in het afgelopen jaar ging maar langzaam. De laatste maanden is hij gelukkig weer zover dat hij mee kon draaien in het vertaalwerk en ook een actieve bijdrage had. Daar zijn we dankbaar voor! Tegelijk is het zo dat hij nog steeds niet kan schrijven of typen, en zijn Engels (belangrijk om bijbelcommentaren te kunnen lezen!) is helemaal verdwenen – terwijl hij een universitaire bachelorgraad in Engels heeft.

Een bosje in het Safwa-gebied waar nog steeds aan voorouders geofferd wordt.

Een bosje in het Safwa-gebied waar nog steeds aan voorouders geofferd wordt.

Het werk aan de Bijbelvertaling in het Safwa heeft het afgelopen jaar op een laag pitje gestaan. Het boek Handelingen ligt helemaal stil. Ook de vertaling van Paulus’ brieven aan Timotheüs, Titus en Filemon heeft een jaar lang op de plank gelegen, wachtend op een klankbordontmoeting met mensen uit de Safwa-gemeenschap. In onze laatste nieuwsbrief schreef ik dat we deze klankbordontmoeting gelukkig in maart hebben kunnen houden – hoewel Mwanawalaya een week voor de ontmoeting plotseling een heftige epileptische aanval kreeg en daardoor alsnog niet mee kon doen.

Vorige maand zou het team met een vertaalconsulent uit Engeland de eindcontrole van het boek Markus doen. Ook het werk aan dit boek heeft een jaar stil gelegen – de eindcontrole stond vorig jaar gepland een week nadat Mwanawalaya aangevallen werd. Maar de vertaalconsulent die vorige maand de controle zou doen kreeg een aantal weken voordat hij naar Mbeya zou komen een hartaanval, en dus kon zijn bezoek niet doorgaan. Gelukkig vonden we een vertaalconsulent uit Amerika bereid de controle te doen. Vandaag zou het team samen met hem aan de slag gaan. Maar vanmorgen kwam Mwanawalaya niet opdagen. Wat bleek? Juist deze morgen heeft hij opnieuw een epileptische aanval gekregen. Zodoende moest zijn collega-vertaler vandaag alleen aan de slag met de consulent. Een situatie die verre van ideaal is, maar we ervaren heel sterk dat we de Safwa-gemeenschap niet langer mogen laten wachten.

Het afgelopen jaar hebben we verschillende keren om uw gebed gevraagd voor het Safwa-team. We doen dat nu opnieuw. We vragen opnieuw of u wilt bidden voor Mwanawalaya, voor volledige genezing. Wilt u ook bidden voor zijn collega-vertaler, Mwasonzwe, en voor mijn collega-vertaaladviseur Andrea, die het team begeleidt? Voor hen beiden is het heel ontmoedigend om te zien hoe het werk steeds op cruciale momenten weer met een tegenslag te maken krijgt. Bid ook voor de Safwa-gemeenschap. Tijdens de klankbordontmoeting vorige maand proefden we een sterk verlangen onder Safwa-predikanten naar Gods Woord in hun eigen taal. Bid dat Gods werk ook onder de Safwa doorgaat!

Een Safwa vrouw, bezig met bereiding van het eten

Een Safwa vrouw, bezig met bereiding van het eten

4 Responses to Bidden voor het Safwa-team

 1. fam. Harskamp

  Lieve vrienden, wat een duidelijk voorbeeld van wat Paulus zegt in de Efezebrief: wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten , tegen de geweldhebbers dezer wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Maar ook zijn raad in deze strijd, Ef. 6: 10,11en 13-18. Blijkbaar is dit vertaalwerk wat weer opgepakt is een ernstige aantasting van het koninkrijk van de vorst der duisternis.
  Gode zij dank, hij heeft niet het laatste woord, want Jezus is Overwinnaar en in Zijn Naam mogen we de strijd aanbinden en hoeven we het niet op te geven. Indien 2 samenstemmen over enige zaak, het zal hem gegeven worden. Wat een pleitgrond hebben we, het volbrachte werk van de Heere Jezus en Zijn beloften.
  In alles Gode bevolen!

 2. Hendrik en Betty

  Hallo Jacob en Albertine,

  Fijn dat jullie het aan ons laten weten.
  Ja wij zullen dit opdragen aan onze hemelse Vader.
  Houd goede moed!

  Groetjes

  Hendrik & Betty

 3. Jantina Boelaars - Tanis

  Dag Albertine en Karel,
  al vaker kijk ik even op jullie blog en ben onder de indruk van onze Hemelse Vader, die jullie dit verlangen in het hart heeft gegeven. Dit bericht raakte me echter, dus nu eindelijk een reactie van mijn kant. Ik ga zeker voor jullie bidden! De geestelijke strijd moeten we niet onderschatten, maar de overwinning is reeds behaald!
  Van harte Gods zegen toegebeden op jullie werk en jullie gezin!

  Groet,
  Jantina

 4. Jantina Boelaars - Tanis

  Sorry Jacob, ik wilde je achternaam niet zo verbasteren….