browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Werk

TanzaniaIn Mbeya werken wij binnen het Mbeya Cluster Project, een project waarin de Bijbel in elf talen tegelijkertijd wordt vertaald: het Bena, Bungu, Kinga, Malila, Ndali, Nyakyusa, Nyiha, Pangwa, Safwa, Sangu en Vwanji. Deze talen maken allemaal deel uit van de zogenaamde Bantu-taalfamilie en zijn nauw aan elkaar verwant. Dat maakt het mogelijk om ze in één project onder te brengen. Taalkundige en vertaalkundige inzichten en resultaten van de afzonderlijke talen kunnen op deze manier goed met elkaar worden gedeeld. Dit vergemakkelijkt het vertaalwerk en zorgt ervoor dat meerdere vertalingen binnen korte tijd kunnen worden afgerond. Ook biedt het samenvoegen van de verschillende talen andere mogelijkheden zoals het aantrekken van specialisten op het gebied van taalkunde, Bijbelvertaling en alfabetisering.

Het werk in ons project is voornamelijk verdeeld over vijf afdelingen: taalkunde, Bijbelvertaalwerk, alfabetiseringswerk, Bijbelgebruik en partnership.

Taalkunde

Voordat het eigenlijke Bijbelvertaalwerk kan beginnen, moet er een hoop taalkundig werk gebeuren. Inmiddels heeft de afdeling taalkunde al een hoop werk verzet: In alle talen zijn spellingregels opgesteld, er wordt geschreven aan grammatica’s en er worden woorden verzameld met het uiteindelijke doel om ook woordenboeken te publiceren.

Bijbelvertaalwerk

Op dit moment hebben we voor alle negen talen een team van twee of drie Tanzaniaanse full-time vertalers vanuit de betreffende taalgroep. Deze mensen werken op ons kantoor in Mbeya en zij worden ondersteund door zes vertaaladviseurs. We hopen het eerste Nieuwe Testament, in het Kinga, in 2016 klaar te hebben. Andere talen volgen in de daaropvolgende jaren.

Een belangrijke filosofie bij ons werk in het project is het trainen van Tanzaniaanse collega’s, zodat zij zelf het eigenlijke werk kunnen doen en steeds zelfstandiger kunnen werken. Op dit moment zijn acht nationale vertalers in ons team in training om vertaaladviseur te worden, zodat zij in de toekomst ook andere teams kunnen gaan begeleiden.

Alfabetisering

Tenminste 25% van de bevolking van Tanzania is analfabeet, volgens de officiële statistieken. Het alfabetiseringsprogramma in ons project is erop gericht om mensen te leren lezen en schrijven in hun moedertaal – en daarnaast ook in het Swahili, de nationale taal van Tanzania. Dit doel wordt vooral bereikt door het trainen van lokale onderwijzers, die vervolgens betrokken worden bij het leren lezen en schrijven van anderen.

Bijbelgebruik

Tanzania heeft geen leescultuur en het is belangrijk dat mensen de Bijbel in hun eigen taal ook leren gebruiken. Om dit te stimuleren hebben we een afdeling Bijbelgebruik. Deze afdeling ontwikkelt bijvoorbeeld bijbelstudiemateriaal in de moedertaal. Daarnaast maken we audio-opnames van vertaalde bijbelgedeelten.

Partnership

Dit Bijbelvertaalproject is in 2003 gestart op initiatief van plaatselijke kerken in de regio. Vanaf het begin is er een breed draagvlak bij de plaatselijke kerken, maar het is ook belangrijk om dit draagvlak te houden en nog verder te verbreden. Daarom is er de afdeling partnership. De collega’s van deze afdeling verzorgen de contacten met de plaatselijke kerken.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *