browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Steun

U kunt Jacob en Albertine steunen!

  • met gebed
  • met meeleven
  • met financiële middelen

Wilt u helpen bij het organiseren van een evenement, PR, of anderszins, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de thuisfrontcommissie. De thuisfrontcommissie ondersteunt Jacob en Albertine bij praktische zaken en het regelen van de financiën.

Gebed

“en bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest (Ef 6:18)”

Het is van wezenlijk belang dat een zendeling in elke fase van zijn werk gedragen wordt door gebed: van zijn roeping tot zijn planning, opleiding, het verwerven van financiële ondersteuning en de voorbereiding op verlof en terugkeer. Hoe belangrijk het gebed in een zendingssituatie is, wordt duidelijk in de Efezebrief.

De twee belangrijkste wapens in de geestelijke strijd die Paulus daar noemt zijn het zwaard van de Geest en het gebed. Als zendeling in de eerste eeuw roept hij de gemeenten voortdurend op hem te steunen met gebed: ‘Broeders, bidt voor ons’, schrijft hij in 1 en 2 Thessalonicenzen en Hebreeën. Zijn oproep aan de christenen in Rome lijkt nog dringender: ‘Ik smeek u broeders … dat u samen met mij worstelt in het gebed voor mij tot God’ (Rom 15:30). Paulus gaat er ook van uit dat Filemon voor hem bidt (Fil 1:22). Tegenover de gemeente in Filippi sprak hij het vertrouwen uit dat wat hij meemaakte goed zou aflopen, door hun gebeden en de bijstand van de Geest van Jezus Christus (Fil 1:19).

Waar kunt u voor bidden?

  • Dat het team waarin Jacob werkt tot een goede bijbelvertaling komt voor de taalgroepen waarin zij werken.
  • Dat de vertaling door de doelgroep positief wordt ontvangen en gebruikt zal worden.
  • Dat het Woord van God kracht doet in de harten van de Tanzanianen.
  • Dat Jacob en Albertine hun werk in afhankelijkheid van God, met vertrouwen en vreugde mogen doen.

Wij bevelen Jacob en Albertine in uw gebeden aan. Voor een overzicht van de meest actuele dank- en gebedspunten verwijzen we u naar de laatste nieuwsbrief.

Voor meer informatie over het belang van het gebed verwijzen we u naar het boek Een thuisfront voor de zendeling door Neal Pirolo.

Meeleven

Betrokkenheid doet Jacob en Albertine goed.

U kunt met hen meeleven door hun nieuwsbrieven te lezen. U kunt op allerlei manieren laten merken dat u van hun omstandigheden op de hoogte bent: een e-mail, een kaartje, een reactie op hun weblog kost u niet veel tijd en doet hen een plezier. Via het postkantoor kunt u ook pakketjes verzenden naar hun adres in Tanzania.

Als Jacob en Albertine op verlof zijn, doet het hen goed om te merken dat u weet wat hen de afgelopen tijd heeft beziggehouden en hoe hun omstandigheden waren. Vraag naar de dingen waarover u gelezen heeft. Jacob en Albertine zijn vooral blij als zij merken dat u voor hen en hun werk bidt.

Omdat Jacob en Albertine in Tanzania relatief eenzaam hun weg moeten gaan, zonder hun familie- en vriendenkring en zonder hun vertrouwde kerkelijke gemeente, is het fijn als zij merken dat u hen niet vergeet.

Jacob en Albertine worden financieel ondersteund door hun kerkelijke gemeente, enkele classisgemeenten, de ZHHK (Zending Hersteld Hervormde Kerk) en hun eigen achterban. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via Wycliffe Nederland, en worden onder haar verantwoordelijkheid jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De penningmeester van de thuisfrontcommissie schrijft jaarlijks een financiële verantwoording. Financiële verantwoordingen van de afgelopen jaren kunt u bij hem opvragen via mail.

Geven

U kunt op verschillende manieren Jacob en Albertine een gift geven:

  • u kunt Wycliffe online machtigen voor het afschrijven van uw (periodieke) gift (bij voorkeur).
  • u kunt een antwoordkaart downloaden, invullen en opsturen naar Thuisfrontcommissie fam. Karels, t.a.v. dhr. G. Ros, Sterkenburg 166, 6714 EZ te Ede. U kunt de ingevulde antwoordkaart ook weer scannen en mailen naar de penningmeester. Een digitale handtekening is helaas niet geldig.
  • u kunt een eenmalige gift overmaken naar IBAN NL47 RABO 0145967913 t.n.v. Wycliffe comité Karels. Bijvoorbeeld via IDeal.

In alle gevallen is uw gift fiscaal aftrekbaar!

Een financieel jaaroverzicht over 2015 vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de thuisfrontcommissie.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *